Infolinia: +48(0)223970649   E-mail: shop-pl@obfuscateduhrzeit.org 100 dni gwarancji najniższej ceny 30-dniowe prawo do zwrotu Dostawa gratis przy zakupach powyżej 150 euro Wysyłka do Polski 1-3 dni

Uhrzeit.org GmbH: RegulaminOferta komercyjna podmiotu:Uhrzeit.org GmbH
Holzbrücke 7
D-20459 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)40-244249-40
Faks: +49 (0)40-244249-59
E-mail: shop@obfuscateduhrzeit.org

Godziny otwarcia: 

pn. - pt.: 08:00 - 20:00


Kierownik przedsiębiorstwa: Göran Holst
Nr rejestru handlowego: Amtsgericht Hamburg HRB 104492
Nr podatkowy: 48/731/02573
NIP: DE 813858224
Nr rejestru WEEE: DE 20896183

§ 1 Zakres obowiązywaniaNiniejszy regulamin dotyczy umowy kupna produktów w sklepie internetowym Uhrzeit.org GmbH, dalej zwanym Uhrzeit.org, a zamawiającym. Dodatkowe porozumienia umowne są możliwe i powinny zostać potwierdzone przez obydwie strony, w celu uniknięcia problemów z ich udowodnieniem. Potwierdzenie przez klienta powinno zostać wysłane na adres shop(at)uhrzeit.org.

§ 2 Zawarcie umowy i płatnośćOferta sklepu internetowego Uhrzeit.org rozumiana jest jako propozycja złożenia oferty przez zamawiającego i nie stanowi oferty wiążącej. Klient składając zamówienie przedstawia ofertę kupna zamawianego produktu. Uhrzeit.org przyjmuje ofertę poprzez indywidualne pisemne powiadomienie drogą e-mailową lub wysyłkę towaru. Potwierdzenie automatyczne wysłane e-mailem bezpośrednio po dokonaniu zamówienia nie stanowi przyjęcia umowy, służy ono jedynie potwierdzeniu otrzymania oferty i zawiera pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem o zdalnych zakupach, oraz niniejszy regulamin z dodatkowym obowiązkiem poinformowania.

Zapłata za towar następuje poprzez przedpłatę, płatność kartą kredytową, Paypal, płatność przy odbiorze lub zakup ratalny, lub płatność na rachunek powierniczy, w pojedynczych przypadkach także z odroczonym terminem płatności. Wierzycielem jest Uhrzeit.org. Do momentu uregulowania pełnej wysokości płatności właścicielem towaru pozostaje Uhrzeit.org.

Jeżeli Uhrzeit.org nie przyjmie oferty klienta (np. z powodu braku dostępności towaru), to Uhrzeit.org powiadamia klienta o tym fakcie niezwłocznie i zwraca klientowi, jeśli miała miejsce, wpłaconą kwotę bądź zleca jej zwrot. W przypadku płatności kartą kredytową w momencie zamówienia następuje jedynie rezerwacja kwoty rachunku, kwota ta obciąży rachunek karty kredytowej z chwilą wysyłki towaru z magazynu.

Zawarcie umowy może nastąpić w następujących językach: niemieckim, angielskim.

§ 3 Czas i obszar dostawyKorzystna oferta produktów Uhrzeit.org wynika m.in. z tego, że nie wszystkie produkty znajdują się stale w magazynie. O dostępności danego produktu informuje klienta oznaczony kolorem status dostępności przy produkcie. Zamówienia produktów oznaczonych kolorem żółtym lub czerwonym mogą być realizowane z opóźnieniem dostawy o następnych kilka dni, niż wynosi przewidywalny termin wysyłki określonego produktu. O fakcie tym klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Przed złożeniem zamówienia w Uhrzeit.org klient może w każdej chwili zażądać, poprzez e-maila skierowanego na adres shop(at)uhrzeit.org, wiążącej informacji o dostępność towaru.

Towar dostarczamy na teren krajów: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry.

§ 4 Ceny i koszty wysyłkiPrzedstawione ceny są cenami końcowymi zawierającymi niemiecki podatek VAT.

Koszty wysyłki do Polski do zamówień o wartości do 149,99 euro wynoszą 9,95 euro, do zamówień o wartości 150 euro i wyższej koszty wysyłki pokrywa Uhrzeit.org.
Szczegółowy przegląd kosztów wysyłki do poszczególnych krajów można w każdej chwili zobaczyć klikając na link kosztów wysyłki, także przed dokonaniem zamówienia.

§ 5 Gwarancja, odpowiedzialność1) Gwarancja

Zasady gwarancji określone są przepisami ustawy, a prawa gwarancyjne odnoszą się najpierw do ponownego wykonania zobowiązania. Jeśli ponowne wykonanie zobowiązania dotyczy dostawy zastępczej, klient zobowiązany jest do zwrotu wcześniej otrzymanego towaru w ciągu 30 dni.

Gwarancja obejmuje 24 miesiące od momentu otrzymania towaru, jeśli towar został zamówiony na osobę prywatną. W przypadku zamówienia towaru na firmę, dotyczy także jednoosobowej działaności godpodarczej, okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy.

2) Odpowiedzialność

(1) W kwestiach roszczeniowych odpowiadamy za szkody umyślne oraz za szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, także za szkody umyślne oraz za szkody wynikające z rażącego niedbalstwa popełnione przez naszych ustawowych przedstawicieli lub stronę, której przekazano wykonanie zobowiązania. W pozostałych przypadkach nasza odpowiedzialność, pomijając szkody umyślne oraz szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, ograniczona jest do wystąpienia typowych szkód, dających się przewidzieć w momencie zawierania umowy.

(2) Za niewielkie niedbalstwo odpowiadamy tylko wtedy, jeśli zostało naruszone zobowiązanie mające ważne znaczenie dla realizacji celu umowy, jak np. dostawa pod niewłaściwy adres, błąd w wyborze towaru itd.

(3) W przypadku braku innych postanowień, odpowiedzialność jest wykluczona.

(4) Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona (niem. §§ 1, 14 Produkthaftungsgesetz).

(5) Wszystkie wyżej wymienione ograniczenia lub wyłączenia od odpowiedzialności nie odnoszą się do szkód dotyczących utraty życia, naruszenia ciała i zdrowia człowieka.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowyKlientowi przysługuje czternastodniowe prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności podawania przyczyny decyzji.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub wskazana osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, otrzymał(a) towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas

Uhrzeit.org GmbH, Holzbrücke 7, 20459 Hamburg
Tel. +49 (0)40-24424940, faks: +49 (0)40-24424959, shop(at)uhrzeit.org

o tym zamiarze jednoznacznie powiadomić (pismem wysłanym drogą pocztową, telefaksem lub e-mailem). W tym celu klient może użyć załączony
wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie jest on jednak konieczny.

Do akceptacji oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego wysłanie w terminie obowiązywania prawa odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z inną niż proponowana przez nas najkorzystniejsza forma wysyłki standardowej). Zwrot następuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy.

Do zwrotu wpłaconej kwoty posługujemy się tym samym kanałem płatniczym, jaki wcześniej został zastosowany do konkretnej transakcji, jeśli wyraźnie nie postanowiono inaczej. Za zwrot wpłaconej kwoty nie naliczamy jakiejkolwiek opłaty.

Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem wpłaconych środków do momentu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu otrzymania dowodu, że towar został wysłany, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać towar niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

Termin zwrotu uznaje się za zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki wtedy, jeśli zwracany towar jest zgodny z zamówionym i jeśli cena zwracanego towaru nie wynosi co najmniej 40 euro.

W pozostałych przypadkach koszty zwrotu towaru pokrywa Uhrzeit.org.

Klient musi wziąć pod uwagę możliwość utraty wartości towaru w przypadku, jeśli utrata ta spowodowana została niewłaściwym obchodzeniem się przez klienta z towarem – jego konstrukcją, właściwościami lub przeznaczeniem.


§ 7 Zwrot i wymianaOprócz ustawowego prawa odstąpienia od umowy klient otrzymuje na wszystkie zakupy dodatkowe prawo do zwrotu towaru w ciagu 30 dni od jego otrzymania. Dzięki tej możliwości zwrotu klient może także po upływie 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy (patrz Prawo odstąpienia od umowy) wycofać się z umowy, jeśli towar zostanie nam odesłany w ciągu 30 dni od jego otrzymania (czas liczony jest od dnia następnego po otrzymaniu towaru) dokładnie na poniżej wskazany adres. Za dotrzymanie terminu uznaje się datę odesłania towaru.

Warunkiem do skorzystania z dodatkowego prawa do zwrotu jest to, że towar posłużył jedynie do przymierzenia lub wypróbowania, podobnie jak ma to miejsce w sklepie stacjonarnym, i zostanie odesłany w stanie kompletnym i nienaruszonym oraz bez śladów uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku towaru o wartości od 40 euro przejmujemy za klienta koszty przesyłki zwrotnej. W tym celu udostępniamy etykietę do przesyłki, która umożliwia klientowi darmowe jej nadanie. Etykietę uprawniającą do wysyłki klient może zażądać telefonicznie pod numerem +49 (0)40 244 249 40 (pn. - pt. w godz. 8:00 - 20:00, sob. od 10:00-20:00) lub poprzez e-maila na shop(at)uhrzeit.org. Jeśli etykieta zostanie zamówiona telefonicznie, należy uwzględnić opóźnienie w jej otrzymaniu ze względu na czas przesyłki drogą pocztową.

Prawo do zwrotu towaru nie obowiązuje zakupionych kuponów na prezent.


Towar prosimy wysłać na adres:

Uhrzeit.org GmbH
Holzbrücke 7
20459 Hamburg


Zwrot płatności w przypadku wykorzystania dodatkowego prawa do zwrotu towaru nastąpi na rachunek, który przez klienta został użyty do zapłaty. W przypadku dokonania płatności odroczonej a także przelewu bankowego zwrot płatności nastąpi na rachunek, który został użyty do przelewu. Jeśli zapłata nastąpiła przez Paypal / kartę kredytową, zwrot płatności nastąpi na rachunek powiązany z Paypal / kartą kredytową.

Ustawowe prawo klienta do odstąpienia od umowy (por. § 5) poprzez zastosowanie uzupełniającego, przyznanego przez nas umownie, (dobrowolnego) prawa do zwrotu towaru pozostaje nienaruszone i pozostaje od niego niezależne. Aż do momentu obowiązywania ustawowego prawa odstąpienia od umowy obowiązują wyłącznie jemu przyporządkowane warunki. Przyznane przez nas umownie (dobrowolne) prawo do zwrotu towaru nie ogranicza praw gwarancyjnych klienta, które pozostają nienaruszone.

§ 8 Klauzula salwatoryjnaW przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia takimi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie umowy okaże się niewykonalne.

§ 9 Stosowane prawoSądem właściwym do rozstrzygania sporów dla osób fizycznych i osób prawnych jest sąd w Hamburgu.

Niniejsza umowa i wszystkie kwestie prawne stron podlegają prawu Niemieckiej Republiki Federalnej, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych (CISG).

W kwestiach spornych nie jesteśmy gotowi i nie mamy obowiązku uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym przed podmiotem obrony praw konsumentów.Hamburg, 01.02.2017 r.